+420 731 701 954 marcela.hrubosova@seznam.cz

Méně sňatků, více rozvodů a rostoucí průměrná délka života zvyšují u žen riziko chudoby ve stáří. Podle aktuální demografické studie Allianz si v České republice musí 2,9 % žen nad 65 let vystačit s příjmem pod hranicí chudoby. Jednou z příčin této tíživé životní situace je pro některé z nich i rozvod. Ten má obzvlášť na ženy ve vyšším věku výrazně negativní finanční dopad. Přestože tradiční žerty o “zlatokopkách”, které od soudu odcházejí obohacené o majetek bývalého partnera, nikoho nepřekvapí, ve skutečnosti má rozvod pro mnohé ženy drtivé finanční následky.

“Rozsah problémů, které si ženy od rozvodu odnášejí, se značně liší v závislosti na jejich generační skupině, a závisí například na tom, kolik si toho ženy za život stihly naspořit,” uvádí Zdeňka Vostrovská, manažerka správy penzí Allianz penzijní společnosti.

Pomoci ochránit ženy může aktivní zvyšování finanční gramotnosti celé populace, což by u žen mohlo vést ke zvýšení jejich zájmu o vlastní finance a doplňkový zdroj příjmů na stáří, jako jsou penzijní nebo důchodové spoření, nebo životní pojištění.

Ve 27 letech svatba, ve 41 rozvod

Výsledky studie Allianz dokazují, že méně svateb, více rozvodů a rostoucí průměrná délka života zásadně zvyšuje riziko, že ženy v důchodovém věku zcela vyčerpají své finanční rezervy. Například důchody jsou totiž často u žen nižší než u mužů. Doplácejí na to, že kvůli pracovní prodlevě v době rodičovské dovolené vydělávají méně a často kvůli péči o rodinu pracují na zkrácený úvazek.

A statistika v tomto ohledu rozhodně nehovoří ve prospěch blahobytu českých žen. V roce 1970 se v Československu konalo více než 9 svateb na tisíc obyvatel, čtyřicet let poté toto číslo spadlo na méně než 5. To nemusí nutně znamenat, že v dlouholetém partnerství žije méně lidí – spíše se zkrátka rozhodnou nevstoupit do formálního svazku. Stát však stále dává důraz na „formality“.

Za stejné období se přitom ještě zvýšila rozvodovost. Z průměrných 2,2 rozvodu na tisíc obyvatel v roce 1970 jich v roce 2010 přibylo na celé 3. Průměrná česká žena dnes před oltář předstoupí ve 27 letech a za necelých 15 let poté se v 41 letech rozvádí. Spoléhat se na to, že se partneři ve stáří navzájem (nejen) finančně podpoří, tedy představuje značné riziko.

Chudoba hrozí ženám, závislým na mužích

Podle OSN je dnes průměrná očekávaná délka života ženy při narození 80,6 let, prodlužuje se i u mužů. Délka produktivního věku však neroste stejnou rychlostí. Aby lidé předešli finančním nesnázím ve vyšším věku, měli by si začít spořit na mnohem delší důchod, než je dosud obvyklé.

Ze zjištění studie Allianz vyplývá, že nejvíce trpí po rozvodu ženy, které byly zvyklé žít v „tradiční“ domácnosti zcela závislé na finančním příjmu muže. Tyto případy známe spíš z minulosti, ale ani dnes zcela nevymizely. Ženy v těchto svazcích často žijí dlouhá léta bez vlastního příjmu a značnou část svého produktivního věku tráví výhradně péčí o domácnost. I proto se ve 27 ze 34 zemí OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) u žen stále projevuje větší riziko chudoby ve stáří než u mužů – v chudobě se v těchto zemích ocitne téměř 15 procent žen a pouze 11 procent mužů.

Situace v jednotlivých zemích vyspělého světa se ale značně liší, mj. v závislosti na sociálním systému daného státu. Obecně lze říci, že dnešní padesátnice a šedesátnice jsou na tom, co se financí týká, podstatně lépe než jejich předchůdkyně. V produktivních letech obvykle pracují, a na důchod si tak přispívají či střádají samy. Rozvod je ale vždy finančně náročnou záležitostí a orientace ve vlastní finanční situaci by měla být samozřejmostí za všech okolností. Problémy totiž hrozí třeba i ženám, které náhle ovdoví.

Jak jsou na tom mladší ročníky?

Ze studie Allianz vyplývá, že pro své aktuální potřeby jsou mladé ženy schopné se finančně zajistit zcela samy, protože v porovnání s muži například dostávají mnohem spravedlivější plat, než tomu bylo v minulosti. Je tu ale háček.

„Prognóza je taková, že do budoucna nebude chudoba ve stáří pouze doménou žen,“ doplňuje Zdeňka Vostrovská z Allianz PS. „V některých zemích totiž začíná být čím dál více problematické najít uplatnění pro mladé lidi, ať už v důsledku světové finanční krize nebo jiných strukturálních faktorů. To, že stráví několik let mimo pracovní prostředí, dnes už tedy nehrozí pouze ženám,“ dodává. Kromě dlouhodobé nezaměstnanosti představuje riziko i rostoucí zadlužování jednotlivců.

Nejčastější chyby, kterých se ženy dopouštějí při plánování zabezpečení na důchod.

“O podobné záležitosti se nestarám. Nějak to už dopadne.”

Tento přístup se může později ženám značně vymstít. Vzhledem ke komplikovanosti důchodových systémů a neustálým změnám v nich je dobré se o svůj důchod zajímat v předstihu.

“Starala jsem se dlouho o děti a je pro mě po tolika letech velmi těžké znovu se začlenit dopracovního procesu.”

Je pravda, že pro některé ženy může být opětovné začlenění do pracovního procesu na stejné pozici mnohdy velmi náročné. Ale nízký příjem zpravidla znamená nízkou penzi. Je proto výhodné myslet i na doplňkový zdroj příjmů na stáří, jako jsou například penzijní fondy či životní pojištění. Nejlepší radou je vrátit se do práce co nejdříve a na původní pozici.

“Nepracuji, protože se starám o nemocné rodiče, později mi to stát zohlední.”

Měli byste si zkontrolovat, jaká přesná pravidla platí pro váš důchod, pokud se staráte o nemocné příbuzné. Často se stává, že se bere v úvahu nejen délka, ale i úroveň péče.

“Věk odchodu do důchodu je již nedaleko, takže na penzi si spořit už nemusím, stejně to nestihnu.”

V dnešní době stát v důsledku nepříznivých demografických změn neustále prodlužuje věk odchodu do důchodu. Takže i přesto, že je vám třeba víc než 50 let, se vám může stát, že tak brzy na penzi „nedosáhnete“. A nezapomínejte, že každý měsíc, o který odejdete do důchodu dříve, než je stanoveno, se negativně podepíše na výši vaší penze.

“Vystačím i s menším důchodem, spořit nepotřebuji.”

Starat se o domácnost, platit účty a nákup potravin může být pro jednoho člověka velmi náročné. Je proto důležité mít na stáří odložené úspory, nejlépe v penzijním nebo důchodovém spoření či v životní pojistce.

zdroj: Allianz