+420 731 701 954 marcela.hrubosova@seznam.cz

BÝT – DĚLAT – MÍT!

Je jednoduchý postup, kterého je třeba se držet, abychom došli úspěšně k svému cíli. BÝT – vyjadřuje naše bytí, tedy to kým jsme, DĚLAT – vyjadřuje konání, tedy to co děláme, a MÍT – vyjadřuje naše vlastnictví, tedy to, co máme. Důležité je nezaměřovat se hned na začátku na všechno, co musíte udělat, ale je nutné se soustředit na to, co chcete mít a na to, co pro to musíte udělat.

Příklad: Chci se stát prvotřídní autorkou (spisovatelkou). Dnes jí nejsem. Co proto mohu udělat? Musím změnit to jaká jsem. Jak toho docílím? Mohu absolvovat kurzy psaní, abych zlepšila svůj styl, seznámit se s publikacemi, o kterých bych pak psala články, můžu se scházet s redaktory a navazovat s nimi kontakty, je nutné přijímat i zpětnou vazbu na mé psaní např. důvody, proč byly mé články odmítnuty, a znovu je přepisovat a posílat. Tím, že tohle všechno budu dělat, měním to jaká dnes jsem a posouvám se dál, díky získaným zkušenostem. Z průměrné spisovatelky se tak stane skvělá autorka.

Většina lidí se nejprve dívá na všechno, co musí udělat, a mají pocit, že je to strašně moc práce a že nikdy nezískají, co chtějí mít.

DŮLEŽITÉ! – je soustředit se na to:

1. CO CHCI MÍT

2. KÝM SE CHCI BĚHEM CELÉHO PROCESU STÁT

3. CO MUSÍM UDĚLAT PRO TO, ABY SE TO VŠECHNO STALO

4. NEZTRATIT VÍRU V SEBE SAMA. VĚŘ SI!!!