+420 731 701 954 marcela.hrubosova@seznam.cz

Jaké je tajemství, které rozděluje lidi na chudé a bohaté? Může se stát bohatým každý člověk nebo je to jen pro vyvolené? Bohatý člověk ví, že o výsledku, zda bude člověk bohatý nebo chudý, nerozhoduje, do jaké kolébky se narodil, ale úhel pohledu a přístup k životu, který každý z nás zvolí. Všechno ostatní se dá totiž naučit, stejně jako se to naučil a učí každý den boháč.

Co je tedy třeba se naučit, abych se i já mohl stát bohatým?

 

„Mami, tati, co je to finanční gramotnost?“ ptá se sedmiletý Toník, který si zrovna ze školy přinesl rozvrh nových předmětů.

„To víš, Toníku, to je, aby ses naučil, jak s penězi hospodařit a neutrácet za hlouposti.“ říká maminka.

„A taky, aby sis vždy půjčil za rozumný úrok.“ dodává tatínek.

Toník se odmlčí, chvíli přemýšlí a pak se zeptá znovu: „Takže když nebudu utrácet za hlouposti a vždy si dobře půjčím, tak budu bohatý jako strýček Skrblík (postavička z kačera Donalda) a budu se koupat v penězích?“

Maminka s tatínkem jednohlasně vykřiknou: „To NÉÉ, ale ….“ nevědí, co by malému Toníkovi na to více řekli. Oni sami se v penězích nekoupou a ani nevědí jak Skrblík k majetku přišel. Co ho to stálo úsilí, času, energie, peněz, a co ho to denně stojí. Jaké to je být majetný – bohatý, neotáčet každou korunu, nestrachovat se o splacení půjčky na dům, auto, sedačku v obýváku, nebát se, že ztratím práci, protože zaměstnavatel málo platí a mluví se o tom, že vzhledem k situaci na trhu se bude propouštět.

  • I když se finanční odvětví u nás rozvinulo až po roce 1989 a o finanční gramotnosti se začalo mluvit po roce 2004 vstupem do Evropské unie (v rámci směrnic OECD), finanční nauka je tady tisíce let. Prvními lidmi, kteří se už 400 let před Kristem snažili finance učit a popisovat byl Platón. Studoval chování člověka v domácnosti při zajišťování svých potřeb nákupem a prodejem své práce za nutné zboží a služby k přežití. Platón dal tak základ ekonomii. Výraz ekonomie pochází z řeckého slova oikonomia a znamená – řízení domácnosti. Že Platón neučil o finančních produktech, je zcela jasné, protože dnešní finanční odvětví se svou širokou škálou finančních produktů a služeb, virtuálním světem internetového bankovnictví a platebních karet, a obrovským zadlužováním soukromého sektoru vzniklo až v druhé polovině dvacátého století.

V čem tedy spočívá finanční nauka poplatná v jakékoliv době, kterou znali všichni králové, císaři, šlechta, církev, židé, měšťanstvo, obchodníci, buržoazie (podnikatelská sféra) a předávala se vždy z otce na syna? Co bychom se měli naučit a učit i naše děti, aby nežily jako otroci nového ekonomického řádu, kde filosofií je „že život na dluh se vyplácí“, ale přiblížili se k životu strýčka Skrblíka?

Nemusíme se nutně koupat v penězích, ale měly bychom v dospělosti dokázat zabezpečit sebe a své rodiny, a uchovat si přitom vlastní svobodu. Nejsme dnes už ničí otroci, nevolníci ani podaní, a nenarodili jsme se proto, abychom od rána do večera pracovali pro peníze a věřili na lepší zítřky, i přesto, že nás o tom staletí různé ideologie a náboženství přesvědčovali. Neučme to proto ani naše děti.

Co bych odpověděla Toníkovi na otázku já, a zároveň tak předala vzkaz všem rodičům, kterým není lhostejný jejich život a život jejich dětí?

„Toníku, vše co potřebuješ o finanční nauce znát, se skrývá ve zkratce VŘSR. Čtyři písmena skrývají čtyři základní dovednosti s penězi, které Ti pomohou jít po cestě bohatých lidí a stát se jednou jedním z nich.“

První dovednost označena písmenem V = vydělávat

  • Musíš se naučit jak se dají peníze vydělávat, aby sis pro sebe zvolil ty způsoby, které jsou nejblíže tvým talentům, vášním, znalostem a dovednostem, a maximalizoval jsi tak svůj užitek pro ostatní a s ním i svůj příjem. Tvůj život nesmí být závislý jen na jednom příjmu, neboť s jeho ztrátou propadáš do chudoby, protože výdaje na život (přežití) musíš platit každý den.

Druhá dovednost označena písmenem Ř = řídit

  • Musíš se naučit jak vydělané peníze správně rozdělit (tj. řídit), aby Ti v životě dobře sloužily, a to v časech dobrých i zlých.

Třetí dovednost označena písmenem S= spravovat

  • Musíš se naučit jak s penězi správně hospodařit. Jak si zabezpečit kvalitní životní úroveň a neplatit příliš mnoho za příliš málo.

Pamatuj! Chceš-li být jednou skutečným boháčem, musíš být nejdříve dobrým hospodářem!

Čtvrtá dovednost označena písmenem R= rozmnožovat

  • Musíš se naučit peníze rozmnožovat. Investovat je do takového majetku, který tě bude živit a jednou za tebe převezme roli živitele. Pak se teprve stáváš skutečným boháčem. Už nemusíš ráno vstávat do práce pro peníze, protože bohatství (majetek), které jsi natvořil, už proto tebe pracuje jako věrný sluha.

Už jen znalost a neznalost těchto čtyřech základních dovedností rozděluje lidi na bohaté a chudé.

 

“Chudí myslí na peníze více než bohatí, v tom je jejich největší bída.” Oscar Wilde

 

Více o učení boháčů v knize DESATERO BOHÁČE – https://www.grada.cz/desatero-bohace-10377/