+420 731 701 954 marcela.hrubosova@seznam.cz

Zombie firma je obchodní společnost, jenž z hlediska politické ekonomie není schopna dlouhodobě vytvářet žádný zisk a aby nadále mohla fungovat, tak potřebuje dotace, vnější finanční pomoc či vnější záchranu před bankrotem.

Co je zombie firma v praxi?

Jde o firmu, která si nevydělá ani na úrokovou složku svého dluhu. Není schopna dluhy splatit, a už vůbec ne smysluplně investovat do svého rozvoje.

  • Super studii na zombie firmy udělali ekonomové Banerjee a Hofmann z Banky pro mezinárodní platby. Skutečností jsou ale zombie podniky: mrtvoly, které jsou v chodu. Konkrétně autoři studie definovali zombie firmu tak, že dávno před covidem19 její firemní provozní zisk nepokrýval splátky úvěru. A že oproti srovnatelným společnostem měla/má nízkou tržní hodnotu vzhledem ke svému majetku. Firmy vzali ze 14 nejvyspělejších zemí světa.

  • Závěry studie jsou: od osmdesátých let počet zombie firem ve vyspělých ekonomikách narostl ze 4 na 15 procent v roce 2017. Nárůst je pozorovatelný po celém vyspělém světě včetně USA, Kanady, Británie, Francie či Německa. Studie nezahrnuje Česko. Důvody pro dlouhodobý nárůst počtu zombie firem jsou: slabé banky s nízkým kapitálem si nemohou dovolit další velké ztráty, odepsat třeba velký úvěr, a proto shánějí peníze pro zombíka dál a dál, dokud jen to je možné. Dále pak to, že v některých zemích je dlouhý proces insolvence. A k růstu zombie firem přispěly rovněž i extrémně nízké úrokové sazby po roce 2008.

  • Autoři očekávají, že z 87 % zůstanou zombie firmy zombíky i nadále. Plus k nim zřejmě přibude masa dalších s tím, jak se teď státy ve vyspělém světě snaží udržet nad vodou, co se dá, přes opatření typu kurzarbeit, moratoria nebo garance úvěrů. Tvůrci hospodářské politiky tak čelí výzvě, jak moc dále pomáhat ekonomice. Zda už nejde o její zombifikaci. (zdroj: Aleš Michl – ČNB)

Nově se začínají v médiích objevovat zprávy o stavu české ekonomiky a otevřené hrozbě již možná probíhající zombifikaci ekonomiky i u nás.