+420 731 701 954 marcela.hrubosova@seznam.cz

Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžního příjmu k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Do životního minima se nezapočítává částka na bydlení.

  • Částka životního minima na jednoho člověka za měsíc je 3860 Kč a postupně se snižuje podle počtu osob v domácnosti, přičemž se rozlišují dospělé osoby a věk nezaopatřeného dítěte. Výsledná částka životního minima je součtem všech částech životního minima jednotlivých členů domácnosti.

  • Životní minimum se u soudů používá i pro stanovení alimentační povinnosti, nebo v případě exekucí pro nezabavitelnou částku.

Životní minimum je upraveno zákonem č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů.

Existenční minimum je minimální hranice peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití.

  • Existenční minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte, starobního důchodce, invalidy ve třetím stupni invalidity a u osob starších 68 let.

  • Částka existenčního minima činí 2 490 Kč na měsíc.