+420 731 701 954 marcela.hrubosova@seznam.cz

Důvod pro zesplatnění neboli předčasné ukončení úvěrového vztahu nemusí být nutně jen v důsledku nesplácení úvěru.

Vzali jste si úvěr na bydlení, řádně splácíte, ale stejně se vám stane, že banka smluvní vztah předčasně ukončí? Na vině může být pojištění. Mít platnou pojistnou smlouvu a řádně pojištěnu nemovitost, kterou jste bance zastavili proti půjčené finanční částce, je jednou z hlavních podmínek úvěrového vztahu.

  • Jak ráda říkám: „Pokud máte nemovitost (dům/byt) na úvěr a je v zástavě bance (banka je zapsaná na výpise vlastníka v katastru nemovitostí), pak jste do času, než úvěr řádně splatíte jen takzvaným „správcem na nemovitosti“ a musíte věřiteli, který vám na to půjčil peníze, o zastavenou věc řádně pečovat.“

S tím souvisí pokrytí rizik, která nemovitost v každodenním životě ohrožují. Proto podmínkou smluvního vztahu je, že tato rizika musíte zabezpečit po celou dobu trvání úvěrové smlouvy a zástavy. Tedy, nemovitost řádně pojistit.

  • K tomuto účelu slouží majetkové pojištění – pojištění nemovitosti (domu/bytu), kde pojistníkem, tedy ten, kdo pojištění platí, jste vy a v roli pojištěného, tedy ten, kdo dostane pojistné plnění v případě škodní události, je banka (věřitel). Jestli si k pojištění přidáte i pojištění domáctnosti (tedy obsah domu/bytu, které jsou jednoduše odnositelné a nejsou s nemovitostí pevně spojeny), pak toto banku nezajímá, protože se jedná o váš osobní majetek. Pojistníkem i pojištěným jste pak u pojištění domáctnosti vy.

  • Pokud se ukáže, že z vaší strany není nemovitost řádně pojištěna, banka vás vyzve k nápravě. Pokud ani na základě výzvy nebude nemovitost pojištěna, přistoupí banka k předčasnému ukončení úvěrového vztahu – tedy zesplatnění úvěru, a bude se dožadovat okamžitého vrácení celé nesplacené částky včetně úroků a dalšího vzniklého příslušenství.
  • Pozor si musíme dát v současné době rostoucích cen i na to, aby “naše” nemovitost nebyla podpojištěna, proto je nutné pojistná rizika a jejich krytí včas aktualizovat.

 

Proč to banka dělá?

Odpověď je velmi jednoduchá, z důvodu ochrany své investice. Proti půjčeným penězům vzala banka do zástavy nemovitost v určité hodnotě. Pokud by však přišla na nemovitost nějaká přírodní katastrofa, například povodeň, záplava …aj., tak se znehodnotí a vy pravděpodobně nebudete mít dostatek finančních prostředků na opravu či rekonstrukci, aby jste nemovitosti vrátili její původní hodnotu a stav. Proč? Když už jste neměli peníze na nákup, nebudete mít peníze ani na opravu:-). Navíc budete mít dostatek práce a starostí s tím, kde a jak budete žít vůbec vy. Pro banku se tak stáváte dalším rizikem. Banka přišla o hodnotu na nemovitosti a ještě drží ve svém portfoliu klienta, který bude mít hluboko do kapsy a nebude schopen úvěr řádně splácet, čímž přichází ještě o peníze.