+420 731 701 954 marcela.hrubosova@seznam.cz

Co je to RECESE? Recesí se nazývá období, kdy klesá po dvě nebo více čtvrtletí v roce HDP. HDP nebo-li hrubý domácí produkt vyjadřuje peněžní hodnotu všech vytvořených statků a služeb v určitém čase a místě.

  • Recese je provázena buď klesajícími cenami (deflace) nebo naopak rychle stoupajícími cenami (inflace).
  • Pokud recese trvá příliš dlouho, nazývá se toto období ekonomickou depresí.

Kdo je hlavním viníkem recese?

O vinících a důvodech recese se přou ekonomové již po staletí. V tržních ekonomikách se hospodářské cykly pravidelně opakují. Nejedná se tedy o nic výjimečného. Někdy jsou recese vyvolány přirozenou cestou tj. chováním spotřebitelů v určitém čase, či určité potřebě, jindy jsou vyvolány uměle – vládou nebo centrální bankou.

  • Rakouská škola ekonomie dokonce nahlíží na recesi jako na přímý důsledek nesprávné manipulace centrálních bank s úrokovou mírou, která je pro investory významným signalizátorem o spoření nebo spotřebě domácností.

Celý hospodářský cyklus si můžete prohlédnout na přiloženém obrázku.

Přečtěte si také:

Inflace – její příčiny a typy

/inflace-jeji-priciny-a-typy/

Co je to deflace, inflace a stagflace?

/co-je-to-deflace-inflace-a-stagflace