+420 731 701 954 marcela.hrubosova@seznam.cz

„Spojte si dohromady své půjčky a snižte si splátku. Měsíčně tak ušetříte tisíce korun.“ – marketingový slogan, který láká dlužníky na konsolidaci svých dluhů (půjček). Nabízejí je jak bankovní domy, tak nebankovní instituce. Jaké jsou ale nevýhody pro dlužníka, o tom se v nabídkách konsolidace raději mlčí.

Konsolidace = sloučení

  • Konsolidace půjček je tedy sloučení více půjček do jedné úvěrové smlouvy. Příklad: Přečerpali jste kontokorent, kreditní kartu, nabrali jste si půjčky a spotřebitelské úvěry na běžný život a chod domácnosti, a máte řadu menších splátek, ve kterých se ztrácíte, pak je konsolidace jednoduchým řešením. Všechny splátky (úvěrové smlouvy) sloučíte do jedné nové smlouvy a splácíte jednu částku měsíčně. Jak jednoduché! Ale?!!!!!

Ve světě peněz není nic zadarmo, proto věřitelé (věřitel = ten kdo peníze půjčil), kteří konsolidace nabízí tím musí získat určitou výhodu a užitek pro sebe.

Jaké jsou tedy hlavní výhody pro věřitele, a zároveň hlavní nevýhody pro dlužníka?

  1. Věřitelé získávají „nového“ řádně splácejícího klienta, protože ten si své splátky nastaví ve výši a k datu splatnosti tak, aby v každém případě a při aktuální životní situaci byl schopen dluh splatit. Věřitel tak má zajištěn příjem (výnos) na další období.

  2. Věřitelé mohou službu konsolidace jednorázově zpoplatnit či zatížit pravidelnými poplatky či smluvními pokutami v případě předčasného splacení úvěru, čímž mají opět zajištěn výnos (příjem) do budoucnosti.

  3. Věřitelé získávají „peněz-chtivého“ či „peněz-potřebného“ klienta, kterému mohou nabízet další produkty a služby finančního trhu, ať již se jedná o nové půjčky nebo různé formy pojištění proti neschopnosti splácet a jiné. Z čehož věřiteli plynou nové výnosy.

  4. Konsolidace má pro věřitele i velkou výhodu v případě vymáhání dluhů. Zatímco u jednotlivých (rozdělených) půjček by částky mohly být nízké (takzvaně bagatelní) a tím i velmi těžce vymahatelné, u konsolidované částky už je situace pro věřitele veselejší. Konsolidovaná částka je vždy vyšší (takzvaně materiální) a lze k ní v rámci vymáhání dluhů přilepit všechny částky příslušenství jako jsou: náklady na vymáhání, administrativní poplatky na správu pohledávek, poplatky za upomínky, úroky z prodlení, smluvní pokuty, náklady právního zastoupení, soudní poplatky, náklady exekutora a další. Tím lze i na „ztrátovém“ klientovi zajistit nový mimořádný výnos (příjem) věřitele, na který si velmi rád počká. Čím delší čas čekání, tím dluh více narůstá. Z nepatrného dluhu, tak může vzniknout dlužná částka, která vás může připravit i o střechu nad hlavou.

Bagatelní částka – je částka do 10 000 Kč. Její vymáhání je pro věřitele ztrátové, protože lze náklady na vymáhání připočíst jen ve stovkách korun. Proces vymáhání je však časově, energeticky i administrativně daleko náročnější než vzniklý výnos, proto se věřitelům tyto dluhy vymáhat nevyplácí a jsou v účetnictví odepisovány pro nedobytnost.