+420 731 701 954 marcela.hrubosova@seznam.cz

Bankovní systém se nám stal „nejdůvěrnějším kamarádem“ a nejbližším dennodenním obchodním partnerem, který spravuje za úplatu naše peníze, sleduje naše spotřebitelské chování a spoluvytváří produkty a služby, které ještě ani nevíme, že budeme potřebovat. Je proto namístě vědět, jak zajištěný a chráněný máme náš majetek (ve formě peněz) u tohoto důvěrného kamaráda.

  • Od 1.1.2016 začaly platit zákony, které znamenají zavedení komplexnějšího systému ochrany vkladatelů a podpory stability na finančním trhu. A to z toho důvodu, že i bankovní domy mohou krachovat. Vzpomeňme jen na roky nově vznikajícího bankovního sektoru (1991-1998), kdy v Čechách zkrachovaly banky jako AB Banka a.s., Agrobanka Praha a.s., Banka Bohemia a.s., COOP Banka a.s., Ekoagrobanka a.s., Kreditní a průmyslová banka a.s., Moravia Banka a.s., Union Banka a.s., Pragobanka a.s., Velkomoravská banka a.s. a řada dalších, nebo nedávnou světovou ekonomickou krizi (2008-2016), kde padly americké banky s globálním dosahem jako Lehman Brothers, Merrill Lynch, Wachovia, Washington Mutual a jiné. Jen v roce 2010 byla v Americe ukončena činnost u více jak 125 bankovních domů.

  • Je namístě se tedy zajímat jak máme chráněny naše vklady v časech globálních ekonomických trhů. Změny v nastavení zabezpečení finančního trhu vycházejí z plánu zemí Evropské unie. Cílem je zajistit stabilní a silnou záchrannou finanční síť, která minimalizuje případné problémy finančních trhu jednotlivých zemí i celé Unie.

Fond pojištění vkladů se změnil na Garanční systém finančního trhu, který v sobě nese dva hlavní pilíře ochrany. Ten první Fond pro řešení krize, kde se skrývá Příspěvkový fond a Provozní fond, a druhý právě Fond pojištění vkladů.

  • Fond pojištění vkladů vyplácí náklady vkladů poté, co obdrží písemné oznámení České národní banky o neschopnosti banky, stavební spořitelny nebo družstevní záložny dostát svým závazkům vůči vkladatelům („oznámení o platební neschopnosti“). V případě, že se jedná o pobočku zahraniční banky, která má své vklady připojištěny u Fondu pojištění vkladů, obdrží fond oznámení o platební neschopnosti od příslušného orgánu bankovního dohledu domovského státu.

  • Náhrada vkladů se poskytuje do 100% jejich výše.

  • Maximální výše náhrady je 100 000 EUR na jednoho klienta v jedné bance, stavební spořitelně či družstevní záložně.

  • Náhrady za devizové vklady jsou vypláceny v české měně.

DOPORUČENÍ: Movitějším klientům, kteří mají své disponibilní prostředky na účtu v jedné bance a jejich výše přesahuje maximální výši náhrady, bych doporučila, aby určitě svůj peněžní majetek diverzifikovali, tj. rozdělili peníze na více účtů v různých bankovních domech.