+420 731 701 954 marcela.hrubosova@seznam.cz

Duševní vlastnictví je vlastnictví nehmotných statků jejich tvůrcem stejně jako je to v případě hmotného majetku.

  • Duševní vlastnictví se vztahuje k nehmotným statkům, které lidé tvoří nebo vynalézají. Tato myšlenka je známa již od klasického starověku, kdy okolo roku 500 před našim letopočtem na jihu Itálie dostávali řečtí kuchaři exkluzivní právo připravovat určitý oblíbený pokrm. Teprve v roce 1474 však Benátská republika přijala zákon, který se týkal duševního vlastnictví a obsahoval většinu opatření známých z moderních norem. Zákon jednak uznával autorovo právo, stanovoval tresty za zásah do něj, motivoval vynálezce, aby si nechávali patentovat své výtvory, a určoval časový limit doby, po niž byl tento patent v platnosti. Samotný pojem „duševní vlastnictví“ se poprvé objevil v roce 1867 v nové ústavě Severoněmeckého spolku.
  • Představa toho, co všechno je součástí majetku, se se vznikem duševního vlastnictví rozšířila i mimo oblast materiálního či hmotného. Lidé mohou vlastnit myšlenky, nápady, výtvory či umělecká díla. Zavedení ochrany tvůrčí činnosti navíc lidem umožnilo, aby se jí věnovali s vědomím, že ponese-li jejich snaha ovoce, budou z ní profitovat, stejně jako kdyby se zabývali tvorbou hmotných statků.
  • Moderní pojetí duševního vlastnictví uznává několik jeho typů, včetně autorského práva k psaným či výtvarným dílům, patentů k vynálezům, ochranných známek pro slogany či symboly, včetně obchodního tajemství v případě obchodních procesů a praktik.
  • V roce 1967 byla založena Světová organizace duševního vlastnictví s cílem propagovat po celém světě ochranu duševního vlastnictví. V prosinci 1974 se stala jednou ze zvláštních agentur při Organizaci spojených národů a v dnešní době má více než 180 členských států.

V České republice se právo týkající se duševního vlastnictví sestává ze dvou celků:

  1. Autorské právo, které je reprezentováno autorským zákonem.
  2. Práva průmyslového vlastnictví, jež jsou zakotvena ve více dílčích právních předpisech:

Zákonč. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví,

zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezec a zlepšovacích návrzích,

zákonč. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů,

zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech,

zákonč. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků,

zákonč. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů,

zákonč. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin,

zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách,

zákonč. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu výrobků.