+420 731 701 954 marcela.hrubosova@seznam.cz

Crowdfunding je způsob financování, při kterém větší počet jednotlivců přispívá menším obnosem k cílové částce. Crowdfundingem můžeme financovat zajímavé projekty, produkty či společnosti. Způsob financování probíhá obvykle prostřednictvím internetu.

Pokud chceme realizovat svůj projekt nebo podnikatelský záměr, potřebujeme dostatečné finanční prostředky. Ty se můžeme snažit získat různě od známých nebo od banky, avšak ne vždy se nám je podaří získat. V takovém případě je třeba hledat alternativy, jak zafinancovat svůj projekt. Jednou z možností je právě kolektivní financování neboli crowdfunding.

Slovo crowdfunding bylo poprvé použito Michalem Sullivanem na jeho fundavlogu v roce 2006, kdy se pokoušel vytvořit inkubátor na videoblogy a podobné projekty s jednoduchou funkcí na financování. Jeho koncept byl založen na společném zájmu a financování davem. Jeho projekt tehdy nebyl úspěšný a samotný pojem crowdfunding se začal používat až o pár let později s příchodem platformy Kickstarter a také díky všeobecnému rozšíření internetu v posledních letech.

Pojem crowdfunding je sloučenina dvou anglických slov – „crowd“ – dav a „funding“ – financování.

A jaké typy Crowdfundingu máme?

Crowdfunding má několik typů, které lze rozlišovat dle odměny, kterou ti, kteří přispívají, za svůj příspěvek získají.

 • Charitativní

 • Odměnový

 • Dluhový

 • Podílový

A jak to funguje?

Crowdfundingová platforma poskytuje autorům prostor na zveřejnění nápadu s prosbou o finanční pomoc. Crowdfunding je tedy založen na zveřejnění myšlenky projektu na crowdfundingovém portálu s cílem získat finanční prostředky od lidí, s nimiž by autor běžně nepřišel do styku.
Autorem projektu může být kdokoliv s kreativním nápadem. Avšak samotný nápad k úspěchu nestačí. Autor musí vytvořit charakteristiku projektu, kampaň a určit cílovou částku, kterou potřebuje pro realizaci svého projektu. Na výběr této částky má v rozmezí od jednoho až do šedesáti dnů.

Crowdfundingové platformy jsou například Kickstart, Indiegogo, GoFundMe, v Česku potom Startovač, Hithit a mnoho dalších.

Pro usnadnění crowdfundingu existují servery, které podporované projekty umožňují vyhledat. Každý projekt většinou obsahuje:

 • název a popis

 • motivační video (volitelně)

 • kategorii, do které patří

 • rozpis toho, kam vybrané peníze půjdou

 • rizika a odpovědnosti

 • plán financování

 • cíle

 • seznam odměn pro investory podle výše investice.

Doporučení:

Pokud uvažujete nebo se už rozhodujete přispívat na určitý projekt/podnik/společnost, vždy se dobře seznamte nejen se společností, které budete přispívat, ale i s cílem či záměrem celého projektu tak, aby jste se nenechali vlákat v dobřé víře do jiných finančních “her” jako jsou například různé “pyramidy” či “letadla”, které často právě z crowdfundingových aktivit vycházejí.