+420 731 701 954 marcela.hrubosova@seznam.cz

Placení dluhů

Půjčíte-li si peníze, máte povinnost je řádně (tj. všechny) a včas (tj. v dané lhůtě) vrátit. Pokud zaplatíte pozdě nebo zaplatíte méně, dostanete se do prodlení a hrozí Vám ze strany věřitele sankce.

Povinnost dlužníka

Smlouvu můžete porušit nejenom při splácení, ale i při neplnění smlouvou vyžadovaných informačních povinností. Pokud např. neoznámíte změnu ve Vašich kontaktních údajích, může příjít sankce, zpravidla ve formě smluvní pokuty.

Předcházení prodlení

Jakmile zjistíte, že Vám chybí peníze na splácení dluhu, nedělejte mrtvého brouka a začněte s věřitelem či věřiteli aktivně jednat o změně splátkového kalendáře. Rozhodně si nepůjčujte na jednotlivé splátky u dalších věřitelů. Možností je i konsolidace dluhů, tj. nový úvěr na zaplacení všech předchozích dluhů.

Kde dlužíte?

Spotřebitel má často dluhy u mnoha institucí, a zároveň na některé z nich zapomněl. Instituce na ně nezapomněly a podnikají kroky k jejich úspěšnému vymožení. To může trvat i několiv let. V případě, že si nejste jisti, zda některé z níže uvedených institucí nedlužíte, nestačí pouze zažádat o výpis z registru dlužníků. Kontaktujte další poskytovatele služeb a buďte aktivní při jejich vyhledávání a zjišťovaní svých dluhů.

Ty mají lidé nejčastěji u:

– telekomunikační společnosti a mobilní operátoři

– zdravotní pojišťovny

– České správy sociálního zabezpečení

– za pokuty při jízdách na černo v deprave

– za poplatky (např. svoz odpadu, za psa, jiné poplatky v místě bydliště, za lékaře..)

– bank, pojišťoven, leasingových společností a nebankovních institucí

– za energie, plyn, vodu, topení aj.

V případě změny kontaktních údajů na tyto subjekty nezapomeňte a změnu jim nahlaste. Doporučujeme také pravidelné kontrolovat jak dostatek prostředků na účtech, tak správnost čísel účtů u trvalých příkazů a SIPO.

Jak na dluhy?

Nemůže za Vaše dluhy zbytečné utrácení za nepotřebné activity či věci? Pokud nebudete splácet, ve finale přijdete o vše. Především přestaňte utrácet za zbytečnosti, prodejte případný přebytečný majetek (auto, televizi, chatu) dříve, než Vám jej zabaví exekutoři, a z výtěžku splaťte část dluhů.

Konsolidace dluhů (refinancování)

Konsolidací dochází k nahrazení všech Vašich dluhů jedním dluhem a jedním věřitelem. Cílem je snížit výši měsíčních splátek, které nesmí být ani o korunu vyšší, než jste schopni platit. V opačném případě spadnete kvůli sankcím za prodlení opět do dluhové spirály.

Dluhová spirála

Pozorně si přečtěte smlouvu včetně všeobecných obchodních podmínek, abyste nebyli překvapeni ze smluvních podmínek, zejména sankcí. Někteří věřitelé mají nastaveny smlouvy tak, že stačí jedno či dvě opomenutí, a dluh se zvětší na dvojnásobek. Zpoplatněny bývají i upomínky. Zvětšený dluh nestíháte splácet, na splácení si půjčíte za ještě horších podmínek, naskakují nové a nové sankce a rozjíždí se dluhová spirála. Na jejím konci dlužíte i desetkrát více než na začátku a mate několik věřitelů a exekucí. Nezapomeňte, že dluh narůstá, ikdyž jej věřitel aktivně nevymáhá. Ten často čeká, až dluh včetně smluvních pokut a úroků z prodlení dosáhne výše, při které se mu vyplatí začít dluh vymáhat.

Rizika dluhu – žaloba

Pokud Vám dluhy přerostou přes hlavu a přestanete splácet, dostanete se do prodlení. Pravděpodobně Vám přijde do schránky obsílka od soudu nebo od soukromého rozhodce, protože Vás věřitel zažaloval. Nemá smysl se schovávat a obálku nepřebírat. Pokud Vám není obálka doručena osobně, 10.den po uložení na poště se považuje za doručenou I bez jejího vyzvednutí. Od této tzv. fikce doručení běží lhůty, ve kterých se můžete bránit u soudu a situaci řešit.

Rozhodčí řízení

Místo obálky od soudu můžete obdržet obálku od soukromého rozhodce s oznámením o zahájení rozhodčího řízení. Rozhodčí řízení je zákonem upravený process, ve kterém místo soudu o sporu věřitele a dlužníka rozhoduje soukromý rozhodce. Rozhodčí řízení může být konáno pouze na základě tzv. rozhodčí doložky. Tou je smlouva, která musí být v případě spotřebitele uzavřena na samostatném listu papíru, a kterou se zbavujete práva na řízení před soudem a souhlasíte s tím, že místo soudu bude rozhodovat soukromý rozhodce.

Rozhodčí nález a jeho zrušení

Rozhodčí nález je obdobou soudního rozsudku v rámci rozhodčího řízení. Stanoví povinnost zaplatit určitou částku v určité lhůtě. Po nabytí právní moci má stejné účinky (vykonatelnost) jako rozsudek u soudu. Věřitel může jít s rozhodčím nálezem za exekutorem. Rozhodčí nález může zrušit soud, pokud je neplatná rozhodčí doložka, nebo i proto, že rozhodce nepostupoval podle právních předpisů na ochranu spotřebitele. I u rozhodčího řízení platí, že byste se měl zúčastnit, neboť se můžete aktivně bránit proti tvrzením věřitele.