+420 731 701 954 marcela.hrubosova@seznam.cz

Otroctví je forma služby, při níž je jeden člověk majetkem druhého. Má se za to, že otroctví vzniklo s rozvojem zemědělství okolo roku 10 000 př.n.l. Zemědělství vyžaduje pracovní síly a zotročení váleční zajatci byli levným a výhodným způsobem, jak si je opatřit.

  • Otroctví bylo ve starověku legální. Otroci se získávali obvykle při vojenských taženích, nebo se nakupovali z cizích zemí. Ne vždy na tom byli vysloveně špatně: ve starověkém Řecku a Římě mohli otroci vlastnit majetek a provozovat vlastní podniky – měli skoro stejná práva jako svobodní lidé, až na právo sloužit v armádě a právo účastnit se politického dění. Bez práce otroků by se mnohé civilizace neudržely. Římská říše (27 př.n.l.- zhruba 500 n.l.) byla na otrocích závislá v každém ohledu, od stavebnictví po opisování svitků.
  • V Evropě se otroctví dařilo až do čtvrtého století n.l., kdy bylo nahrazeno nevolnictvím. Znovu se však objevilo v patnáctém století se zpřístupněním Afriky a objevením Nového světa. V té době Evropané přepravili velké množství Afričanů do Západní Indie (tj. na Bahamy a Antily) i do jiných částí Ameriky, aby zde pracovali jako otroci v dolech a na plantážích.
  • V osmnáctém století se však přístup k otroctví začal měnit a lidé bojují proti krutosti a nespravedlnosti tohoto počínání. Založili i tzv. abolicionistické hnutí.

    /abolicionismus (z lat. abolitio – zrušení) bývá označováno hnutí usilující o zrušení nějakého zákona nebo ustanovení. Označuje se tak zejména anglo-americké hnutí, jehož hlavním cílem bylo v 19.století zrušení otroctví a obchod s otroky./

  • V roce 1792 bylo v Dánsku otroctví zakázáno a během následujícího století se připojily i mnohé další národy.

  • Konec otroctví to však neznamenalo. Tato praktika byla ve velké míře využívána v Sovětském svazu ve formě gulagů (tábory nucených prací) a pravidelně se vrací v dobách války. Na konci dvacátého století se objevila nová forma otroctví zvaná DLUHOVÉ OTROCTVÍ, kdy zaměstnavatelé účtují zaměstnancům za jídlo a ubytování tolik, že tito vykořisťovaní lidé nikdy nemohou dostát svým finančním závazkům. Dvacáté první století pak rozšiřuje dluhové otroctví o život na splátky, kde se novodobí otroci zadlužují půjčkami na svůj každodenní život, které svým příjmem nemohou nikdy splatit, a upisují se ke splácení až do smrti.

„Otroctví mohou mít kdekoliv. Je to plevel, kterému se daří všude.“ Edmund Burke, státník

zdroj: 1001 myšlenek, které změnily naše uvažování

Mohlo by vás také zajímat: