+420 731 701 954 marcela.hrubosova@seznam.cz

Od 1. července 2021 vstoupilo v účinnost hned několika legislativních změn. Novela občanského soudního řádu zavádí takzvaný Chráněný účet, který ochraňuje nezabavitelné částky ze mzdy na účtu dlužníka.

 

  • Dosud exekutoři postihovali jak účet, tak mzdu dlužníka, a tím dostávali dlužníka do pasti. Plátce mzdy totiž provedl srážku ze mzdy dlužníka a zbytek nepodléhající zabavení mu vyplatil na účet. V rámci exekuce přikázáním peněžité pohledávky z účtu u peněžního ústavu byly tyto prostředky znovu postiženy. Postižení prostředků na účtu způsobilo stav, ve kterém z účtu neodešly plánované poplatky za nájem, služby, splátky půjček apod. Tato situace často vedla ke vzniku dalších dluhů a problémů ústících v dluhovou past.

  • Účinným opatřením proti propadu osob do dluhové pasti je proto zavedení Chráněného účtu, který umožňuje dlužníkům bankovní účet plně využívat. Princip takového účtu spočívá v tom, že dlužník má po dobu exekuce právo na ochranu vyplacené mzdy zaměstnavatelem a část jeho příjmu, která nepodléhá postihu a může sloužit k pravidelným platbám z účtu a uspokojování základních životních potřeb. V praxi to vypadá tak, že plátce mzdy odešle na Chráněný účet celou mzdu bez srážek, banka od ní oddělí nezabavitelnou část ve prospěch majitele účtu a zbytek použije na splácení exekuce. Na banky tak přešla povinnost provádění srážek ze mzdy.

  • Negativem Chráněného účtu zůstává vysoká míra byrokratizace při jeho zřizování, ale i absence evidence účtů již založených, neboť dlužník může mít zřízen Chráněný účet pouze jeden.