+420 731 701 954 marcela.hrubosova@seznam.cz

„Mami, tati, co je to finanční gramotnost?“ ptá se sedmiletý Toník, který si zrovna ze školy přinesl rozvrh nových předmětů. „To víš, Toníku, to je, aby ses naučil, jak s penízkama hospodařit a neutrácet za hlouposti.“ říká maminka. „A taky, aby sis vždy půjčil za rozumný úrok.“ dodává tatínek. Toník se odmlčí, chvíli přemýšlí a pak se zeptá znovu: „Takže když nebudu utrácet za hlouposti a vždy si dobře půjčím, tak budu bohatý jako strýček Skrblík (postavička z kačera Donalda) a budu se koupat v penězích?“

Maminka s tatínkem jednohlasně vykřiknou: „To NE, ale….“, nevědí, co by malému Toníkovi na to více řekli. Oni sami se v penězích nekoupou a ani nevědí jak Skrblík k majetku přišel, co ho to stálo a co ho to denně stojí. Jaké to je, být majetný, neotáčet každou korunu, nestrachovat se o splacení půjčky na dům, auto, sedačku v obýváku, nebát se, že ztratím práci, protože zaměstnavatel málo platí a mluví se o tom, že vzhledem k situaci na trhu se bude propouštět.

Co byste vašim dětem odpověděli vy?

Děti si vzor a vztah k penězům berou z rodiny. Jak se chováte vy, tak se jednou budou chovat vaše děti. Nemusíte dětem nic říkat či vysvětlovat, děti se v tomto případě učí pouhým napodobováním. Svým osobním vzorem učíte děti, jak být finančně zabezpečení nebo také jak být finančně zadlužení.

  • I když se finanční odvětví u nás rozvinulo až po roce 1989 a o finanční gramotnosti se začalo mluvit po roce 2004 vstupem do Evropské unie v rámci směrnic OECD, finanční nauka je tady tisíce let. Znali ji všichni králové, šlechta, církev, židé, měšťanstvo, obchodníci či buržoazie (označení pro podnikatele). Předávala se z otce na syna. (Tady se omlouvám všem ženám, že nejsou zmíněny, ale bohužel i my jsme byly majetkem, a tudíž bez práv a bez možnosti vzdělání.)

V čem tedy spočívá finanční nauka poplatná v jakékoliv době? Co bychom měli učit naše děti, aby nežily jako otroci moderní doby tj. lidé svázaní půjčkami, ale přiblížili je životu strýčka Skrblíka? Nemusí se nutně koupat v penězích, ale měly by v dospělosti dokázat zabezpečit sebe a své rodiny, a uchovat si vlastní svobodu. Nejsme dnes už ničí otroci/nevolníci/podaní a nenarodili jsme se, abychom chodili od rána do večera do práce /a to až do smrti/ a věřili na lepší zítřky, i přesto že nás o tom staletí přesvědčovali, proto to neučme ani naše děti.

Co bych odpověděla Toníkovi na otázku já a co bych ráda naučila všechny rodiče, kterým není lhostejný život jejich dětí?

„Toníku, vše co se potřebuješ o finanční gramotnosti naučit, skrývají tato čtyři písmena VŘSR. Čtyři písmena rovná se čtyři základní dovednosti. První dovednost označena V je: musíš se naučit jak se dají peníze vydělat. Existuje x-způsobů a ty si pro sebe vybereš ty, které jsou Ti nejbližší, aby tvůj život nebyl závislý jen na jednom příjmu, protože výdaje na život budeš muset platit každý den. Druhá dovednost označena Ř je: musíš se naučit vydělané peníze správně rozdělit tj. řídit. Třetí dovednost označena S je: musíš se naučit jak peníze spravovat, jak s nimi hospodařit, aby jsi neplatil příliš mnoho za příliš málo. Pamatuj, abys byl jednou boháčem, musíš být na začátku dobrým hospodářem. Čtvrtá dovednost označena R je: musíš se naučit uspořené peníze rozmnožovat tj. přeměnit na majetek, který tě bude živit. Pamatuj, kdo jen spoří, nemá nic! Musíš nechat peníze pracovat za sebe.“

autor: Marcela Hrubošová

OBJEVUJTE SVĚT FINANCÍ A UČTE SE S NÁMI!

http://akademie.financeproradost.cz

Kdo chce mít pod čepicí, učí se s námi! ,-)