+420 731 701 954 marcela.hrubosova@seznam.cz

Slyšeli jste v poslední době v televizi nebo rádiu stále se opakující reklamní slogan LIDÉ PŮJČUJÍ LIDEM? Jste natolik důvěřiví a věříte, že se jedná o mezilidský počin, kdy lidé co peníze mají, pomáhají těm, kteří je nemají, anebo jste ani při těchto líbivých reklamních slovech neztratili zdravý selský rozum a víte, že i v tomto případě jde o čistý podnikatelský záměr, který sebou nese veškerá podnikatelská rizika.

Tedy i podnikatelské riziko ztráty investovaných prostředků. Jak tedy funguje podnikání s penězi, kde “LIDÉ PŮJČUJÍ LIDEM”?

Buďte si jisti, že se nejedná o žádnou skupinku nadšenců, kteří nevědí co s penězi, a proto je na potkání nabízí, těm kdo je potřebují. V každém případě se jedná o podnikatelské subjekty, které jsou registrovány u České národní banky jako dohledu nad finančním trhem a mají živnostenská oprávnění ke sjednávání spotřebitelských úvěrů. Všechny společnosti, které na trhu operují s tímto sloganem (i bez něj) si můžete prohlédnout na justice.cz nebo cnb.cz, a podívat se, kdo za společností skutečně stojí (tj. kdo je jejím majitelem) a jaká je jeho hlavní motivace. V řadě případů jsou takové finanční společnosti ve spojení s velkými investory jako je např. Zonky a její společník Home Credit, kde hlavním cílem zůstává i nadále maximální dosažení zisku.

Kdo alespoň trochu nahlédl do podnikání finančních institucí, ví, že jakékoliv půjčování peněz vychází vždy ze stavu LIDÉ PŮJČUJÍ LIDEM. U bank jsou to vkladoví klienti, kteří mají otevřený osobní či podnikatelský účet, kam jim přichází příjmy ze zaměstnání nebo podnikání, a využívají produkty běžného účtu, vkladových, termínovaných či spořících produktů. Proti nim stojí zájemci o peníze, ať už je to ve formě kreditních karet, kontokorentů, půjček či úvěrů, kde banka vykonává roli “zprostředkovatele” a nabízí volné prostředky vkladových klientů jednotlivým zájemcům. Úkolem banky je pak obezřetně vybírat klienty, kterým peníze půjčí, to znamená, že musí velmi pečlivě zvážit a vyhodnotit rizika spojená s klientem, kterému prostředky vkladových klientů půjčuje, aby tento klient včas a řádně dokázal vrátit půjčené prostředky bance plus jejich zhodnocení (cenu peněz = úrok), za které mu banka peníze půjčila. Do procenta zhodnocení se často započítává i procento chyb, které banka při výběru udělala. Čím více nesplácených půjčených peněz, tím vyšší bude cena půjčených peněz, tak aby se na straně vkladových klientů vykompenzovala ztráta a bance její odměna. Prostředky vkladových klientů bank nesmí být úvěrovou činností banky nijak vážně ohroženy, i na to dohlíží Česká národní banka. U finančních společností jsou na místě vkladových klientů často různí soukromí investoři, kteří dokáží často půjčováním peněz vydělávat daleko více než běžnou činností. Vzhledem k tomu, že soukromé finanční společnosti často nesdílí informace o neplatících klientech, jako je tomu u bank, je riziko nesplácení daleko větší a proto se i cena půjčených peněz (tj. úrok) pohybuje daleko výše než u bank právě z toho důvodu, aby se kompenzovaly ztráty z těch klientů, kteří si peníze půjčily, ale už je nevrátily a jsou ve stavu soudního vymáhání, exekucí či osobních bankrotů (insolvencí).

Projekty jako Zonky či jiné nabízí možnost investování obyčejným lidem, kdy se mohou stát investorem půjčujícím své volné prostředky, avšak v těchto připadech nemá náš “zonky-investor” žádné právo k vymáhání své částky po dlužníkovi (neb se účastní tzv. kolektivního půjčování/investování na základě rámcové smlouvy), kde nese veškeré riziko ztráty z nesplácených půjček, a ještě musí zaplatit odměnu/poplatek za příležitost účastnit se investování, na svých bedrech. Naopak společnost Zonky z toho v každém případě vychází z výnosem, neboť nepůjčovala své prostředky, nýbrž zprostředkovala příležitost obyčejným lidem investovat do dluhů (půjček) a za to od “zonky-investora” dostává zaplacenu svou odměnu za “příležitost”.

Mé doporučení:

Pokud byste se chtěli stát investory v rámci půjčování peněz, tak si vyberte konkrétního zájemce o peníze (tj. dlužníka) a s ním si sepište svou vlastní Smlouvu o zápůjčce, která bude znít na vaše jméno a v okamžiku, kdy vám protistrana přestane splácet, se můžete pustit do vymáhání dlužné částky mimosoudní, soudní či exekuční cestou. Do rizik, které však nedokážete řídit, se raději nepouštějte!