+420 731 701 954 marcela.hrubosova@seznam.cz

DLUHOPIS, OBLIGACE i BOND je označení pro jedno a totéž – PŮJČKU. Rozdílné slovní označení je důsledkem toho, odkud k nám dané slovo doputovalo. Obligace vychází z latinského slova obligó nebo-li váži, zavazuji a slovo bond je anglický překlad slova dluhopis. V praxi se nám však zaužívaly všechny tři názvy, což často vyvolává dojem zcela odlišných věcí.

DLUHOPIS je forma půjčky, kterou upravuje samostatný zákon (Zákon o dluhopisech č. 190/2004 Sb, ve znění pozdějších předpisů). Na jedná straně stojí dlužník = emitent, na straně druhé věřitel = investor. Vlastností dluhopisu vydaného v ČR, na rozdíl od půjčky, je jeho neomezená převoditelnost, tedy vlastník se může měnit, aniž by na to měl emitent (dlužník) vliv.

JAK FUNGUJE DLUHOPIS?

Dluhopis je cenný papír nějakého emitenta (dlužníka), který slibuje, že tomu, kdo si dluhopis koupí, bude vyplácen nějaký výnos, nejčastěji ročně, a že daný dluhopis odkoupí zpět za jeho nominální hodnotu v určený čas (např. za pět let).

JAKÉ MÁME DLUHOPISY?

 • státní dluhopisy(obvykle nejbezpečnější) – tento typ dluhopisů je charakterizován nižším úrokovým výnosem (kupónem), ale i nižším rizikem, které je spojeno s možným bankrotem státu.

 • komunální (municipální) dluhopisy (málo rizikové)

 • podnikové (korporátní) dluhopisy (nejrizikovější) – vzhledem k náročnosti procesu uvedení primární emise na trh, vydávají podnikové obligace pouze velké a známé společnosti nebo banky s dobrým ratingem. Obecně se jedná o dluhopisy s vyšším výnosem a vyšším rizikem než-li dluhopisy státní.

 • státní pokladniční poukázky (málo rizikové) – krátkodobé státní dluhopisy se splatností do 1 roku

 Členění dluhopisů podle emitenta:

 • státní dluhopisy a st. pokl.poukázky (stát je garantem)

 • komunální dluhopisy – relativně bezpečná investice

 • dluhopisy samosprávného celku – nutný souhlas od MF

 • korporátní dluhopisy – vyšší riziko a vyšší úrok

 • bankovní dluhopisy – nižší riziko a úrok než podnikové dluhopisy

 • poukázky ČNB – splatnost do 6 měsíců

 • hypotéční zástavní listy – emitenty jsou hypotéční banky

Poslední novela zákona o dluhopisech umožňuje emitovat dluhopisy v podstatě komukoli, a to již bez souhlasu České národní banky. Jediným omezením je počet (jakkoli potenciálně) oslovených investorů. Do 150 osob není potřeba dalších formalit, nad tento počet je vyžadován prospekt emitenta schválený ČNB.

 

JAKÁ JE SPLATNOST DLUHOPISU?

 • Pokladniční poukázky – doba splatnosti kratší než jeden rok

 • Krátkodobé – doba splatnosti do 5 let

 • Střednědobé – doba splatnosti 5 – 10 let

 • Dlouhodobé – doba splatnosti větší než 10 let