+420 731 701 954 marcela.hrubosova@seznam.cz

Reverzní (nebo-li zpětná či seniorská) hypotéka je v podstatě spotřebitelský úvěr zajištěný zástavním právem na nemovitosti. Úvěr je dlužníkovi vyplacen buď jednorázově na začátku, nebo ve formě renty po určitou předem smluvenou dobu, splatnost úvěru je vázána na smrt dlužníka.

 • To, že dlužník není za svého života povinen úvěr splatit, neznamená, že by na něm nenabíhaly úroky. Úvěr bývá splatný smrtí dlužníka, a pokud jeho případný dědic neodmítne u notáře dědictví jako celek, nezbude než splatit jistinu i s úroky.

Jak reverzní hypotéka funguje?

 

 1. Majitel domu čerpá úvěr (zpětnou, reverzní hypotéku), jednorázovou sumu nebo měsíční výplaty.
 2. Nemovitost je zastavena, méně lukrativní nemovitost (poloha, stav, hodnota) znamená menší výplatu (úvěr).
 3. Čím delší doba půjčky, tím menší výplata – úročení a časová hodnota peněz jde proti klientovi.
 4. Dlužná částka časem narůstá o úroky a náklady. Splatná je při smrti klienta nebo po uplynutí sjednané doby.
 5. Klient čerpající úvěr hradí vše okolo – odhad nemovitosti, poplatek za vklad zástavního práva do katastru, stejně jako poplatky účtované poskytovatelem.
 6. Neobývá-li klient dům delší dobu, podmínky obvykle velí půjčku splatit. Toho se obvykle dosáhne prodejem domu.
 7. Klient nemůže bez souhlasu dům pronajmout ani rekonstruovat, poskytovatel úvěru musí být informován.
 8. Klient zodpovídá za úhradu daně z nemovitostí a pojištění domu, stejně jako musí dům udržovat v dobrém stavu.
 • Reverzní „hypotéky“ poskytují výlučně nebankovní subjekty.

 • Rizika takové hypotéky stojí zejména na straně klienta. Ten kromě nákladů nese i riziko krachu společnosti, která úvěr poskytla.