+420 731 701 954 marcela.hrubosova@seznam.cz

Inflační vlivy vyvolané na straně výrobců či dodavatelů zvyšují skokově ceny energií, materiálu, výrobků i služeb. To vše se samozřejmě promítá i do pojištění.

Kdo si svůj majetek chrání a nakupuje službu “ochrana před rizikem” = pojištění, měl by v tomto čase zpozornět a odkontrolovat si, zda v případě škodní události je majetek skutečně dobře chráněn (není např. podpojištěno) a pojistné plnění, které od pojišťovny očekává, nebude daleko nižší, než by si přál (a bude potřeba na obnovu), protože zvýšené náklady znehodnotily nastavené limity pojištění.

Co je proto třeba bezodkladně ověřit?

  • Ověřit pojistné částky, zejména v případě pojištění nemovitostí. Za posledních 5 let vzrostly jejich ceny o desítky procent, přičemž meziroční nárůst je již nyní výrazný, proto hrozí nebezpečí podpojištění, které může přinést při pojistné události zklamání na straně klienta.
  • Ověřit dostatečnost sjednaných limitů pro pojistná nebezpečí, zejména z pohledu devastačních škod a nepředvídatelných přírodních událostí (např. vichřice, povodeň apod.).
  • Ověřit dobu ručení u přerušení provozu (dlouhé lhůty dodání, nepředvídatelné zpoždění oprav apod.).
  • Ověřit správné nastavení spoluúčastí (nižší atraktivnější spoluúčasti znamenají vyšší cenu pojištění naopak při vyšší spoluúčasti může klient získat výhodnější sazbu).
  • Ověřit rizika z pohledu dodavatelsko-odběratelských vztahů, kterým naši společní klienti čelí, a to jakým způsobem se sami vypořádávají se stávající situací a k jakým opatřením jsou nuceni přistupovat.

V rámci pojistného plnění je třeba vzít v úvahu nejen přímé majetkové škody, ale také odpovědnostní nároky, které jsou rovněž ovlivněny inflačními efekty. Ty lze ověřit jednoduše porovnáním cenových nabídek za servis a opravy v roce 2021 a v letech předchozích. Prodlužuje se rovněž doba oprav z důvodu nedostatku řemeslníků či materiálu, případně obou efektů současně.