+420 731 701 954 marcela.hrubosova@seznam.cz

Máte sjednáno pojištění, řadu let jej platíte, a když chcete, aby vám pojišťovna proplatila škodu, která se vám stala, pojišťovna neplní. Kolik z vás má tuto zkušenost a dodnes nadává na pojišťovny, jací jsou to lumpové. Pravdou však je, že lidé často nevědí co mají skutečně pojištěno a neumí produkt pojištění smysluplně užívat. Ne vždy je na vině pojišťovna.

Jaké jsou tedy nejčastější chyby?

1. Špatně nahlášená pojistná událost ze strany klienta, která se nestala podle pojistných podmínek. Co to znamená – klient uplatňuje škodu, kterou ve svém pojištění nemá vůbec sjednánu. Příklad: Klient má sjednáno úrazové pojištění, stane se mu úraz, nahlásí úraz na pojišťovnu a čeká výplatu odškodného. V lékařské dokumentaci, kterou však klient k úrazu dokládá, je namísto úrazu stanovena diagnóza nemoc. Pojišťovna tím pádem neplní.

2. Nenahlášená pojistná událost tj. klienti vůbec neví, na co konkrétně jsou pojištěni. U většiny pojištění běží rok po pojistné události 3-letá promlčení lhůta, do té doby může klient škodu kdykoliv nahlásit. Po této lhůtě již pojišťovna neplní.

3. Alkohol – nejčastějsí neplnění je z důvodu požití alkoholu ze strany klienta v době pojistné události. (Alkohol je vyloučen z pojištění nejen u pojištění spojených s motorovými vozidly, ale i veškerými dalšími činnostmi – úraz na oslavě/večírku, pivo na kole, panák na horách při lyžování… atd.

4. Pozor na pojistnou událost u vozu, kde máte prošlou technickou kontrolu takzvané STK. I v tomto případě pojišťovna neplní, protože není doložen technický stav vozidla.

5. U pojištění odpovědnosti nebo-li takzvané „pojistky na blbost“ je vždy velmi důležité prokázat, z čeho naše odpovědnost k dané škodě vyplývá. Je dobré si vždy položit zásadní otázku: V čem spatřujeme míru svého zavinění? Příklad z praxe: hadička na záchodě vytopí sousedy, odpověď klienta v čem spatřuje své zavinění – „ v ničem, před půl rokem jsem hadičku vyměnil..“, jedná se o špatnou odpověď, klient touto odpovědí přejímá plnou zodpovědnost za provedenou práci a pokud není vyloženě instalatér, nejedná se o škodu z důvodu náhody, ale škodu z důvodu neznalosti provádění těchto prací, správná odpověď ze strany klienta je: „svou míru zavinění spatřuji v tom, že jsem řádně nedokontroloval hadičku na záchodě, která tam byla již 10 let a bez problémů fungovala, podcenil jsem tento fakt..“

Pamatujte, že pojištění je o náhodě, jakmile se projeví jakákoliv aktivita, která náhodě napomáhá tj. zvyšuje se našim konáním pravděpodobnost, že se škoda stane, vždy budeme na pojištění kráceni či zcela pro výplatu odškodného odmítnuti. Taky je důležité vědět co skutečně pojištěno máme a proč, a v případě pojistné události musíme umět správně a konkrétně pojmenovat. U pojištění se opravdu nevyplácí obecnost a vágnost.