+420 731 701 954 marcela.hrubosova@seznam.cz

“Štěstí si za peníze nekoupíš” zní text jedné známé písničky a všichni kdo ji známe se k tomu přikláníme a souhlasně přikyvujeme. Přesto řada z nás staví peníze na piedestal a hledá štěstí právě v nich.

Pro spokojený a šťastný život je nutné se odosobnit od peněz. Lidé spojují sebe a své štěstí s množstvím peněz, které mají. Ty samy o sobě, ale žadné štěstí nepřináší. Člověk by se měl ve svém počínání vrátit k základům – k čemu vlastně peníze slouží, co vyjadřují a jaká je jejich role v životě člověka.

 

 

3 TAJEMSTVÍ o PENĚZÍCH

1. TAJEMSTVÍ – Peníze jsou prostředek směny

Penězi se dá vyjádřit hodnota věci nebo služby, kterou nabízíme, prodáváme nebo nakupujeme mezi sebou navzájem. Na co jsme však při směně “trochu” zapomněli, je skutečná potřeba dané věci v našem životě. Nespočet “výhodných” nabídek, reklam a mediálních ataků nás nutí kupovat více než skutečně potřebujeme. Kolikrát jsme si odnesli výhodný nákup 2 za cenu 1, nebo slevněné zboží, které jsme neměli v plánu vůbec kupovat, nebo finanční službu či produkt v rámci nějakého balíčku, protože dnes je to za poloviční cenu, nebo úplně zdarma. Takto utracené peníze, jsou zcela mimo naši kontrolu, a v určitém okamžiku nám budou chybět.

Americký psycholog Abraham Harold Maslow již v minulém století vytvořil tzv. Pyramidu lidských potřeb, pomocí níž vysvětloval chování člověka při uspokojování svých potřeb. Vycházel z toho, že člověk nejdříve potřebuje uspokojit své fyziologické potřeby (jídlo, oblečení, příbytek – tj. vše pro základní přežití) pak následuje potřeba bezpečí, jistoty, potřebu sounáležitosti, uznání, úcty a nakonec potřeba seberealizace.

Za nejvyšší stupeň považoval Maslow potřebu seberealizace, kterou označuje jako lidské snažení uskutečnit své schopnosti a záměry. Seberealizací naplníme náš potenciál a staneme se tím, kým se máme stát. Seberealizované lidi viděl Maslow jako ty, kteří vnímají dobře skutečnost a snášejí nejistotu, dokáží přijímat sebe i druhé takové, jací jsou, chovají se i myslí spontánně, dokáží se zaměřit více na problém než na sebe samé, mají smysl pro humor, jsou tvořiví a dokáží odolávat společenským nátlakům, záleží jim na prospěchu lidstva, vysoce oceňují základní životní prožitky, disponují dostatečnými mezilidskými vztahy, a dokáží pohlížet na život objektivně.

Nikde v pyramidě se nenachází potřeba peněz. To znamená, že peníze jsou pouze nástrojem, a to spíše v úrovni prvního stupně pyramidy (fyziologické potřeby), a to jen do chvíle, kdy budeme moci pokrýt své potřeby jiným nástrojem či směnou, než jsou peníze.

Maslowova pyramida lidských potřeb

Poznámka: Obecně platí, že potřeby v nižších patrech pyramidy jsou pro lidi významnější a musí být uspokojeny alespoň částečně, aby člověk mohl přejít k potřebám na vyšší úrovni.

Maslowova pyramida a podrobnější popis pěti úrovní potřeb

1. Fyziologické potřeby: primární potřeby lidského těla (jídlo, pití, pohyb, oblečení, bydlení, teplo, světlo, prostor,…). Nejsou-li tyto potřeby uspokojeny, pak dominují a žádné další potřeby člověka nemotivují. Jakmile jsou fyziologické potřeby uspokojeny, nastupuje další (vyšší) úroveň.
2. Potřeba bezpečí a existenční jistoty: stabilita a jistota zaměstnání, zaměstnanecké výhody, osvobození od strachu, potřeba pořádku, zákona, ochrana před nemocemi, nezaměstnaností.
3. Společenské potřeby: tyto potřeby se vztahují k společenské povaze lidí a jejich potřebě sdružování a touze po přátelství (dobré pracovní vztahy, sdružování, přátelství, láska, informace, kontakt, společenské uplatnění, stabilita pracovní skupiny, příležitost k sociální interakci,…). Neuspokojení této úrovně potřeb může ovlivnit duševní zdraví jedince.
4. Potřeba uznání: dosáhnout úspěchu, respektu (vážnosti, úcty, ohledu), potřeba sebedůvěry, samostatnosti, pozornosti, pochvaly, veřejné uznání dobrého výkonu, pověřování odpovědností. Uspokojení těchto potřeb vede k pocitu sebedůvěry a prestiže.
5. Potřeba seberealizace: Maslow definuje tyto potřeby jako „touhu člověka být víc a víc než je, být vším, čím je člověk schopen se stát“, znamená to že člověk chce plně realizovat svůj talent a schopnosti.

2. TAJEMSTVÍ – Peníze jsou score hry zvané ŽIVOT

Jestli chcete jít v pyramidě života směrem nahoru a žít šťastný a spokojený život, musíte si uspokojit základní fyziologické potřeby a nastavit si tok peněz tak, aby vás dělal finančně nezávislými.

Jak toho dosáhnout?

Existuje řada způsobů, a já vám dnes nabídnu první 2 nejzákladnější.

Pravidlo 1-7-2 (nebo taky 10%-70%-20%)

Jedná se o poměr rozdělení vašeho měsíčního příjmu. 10% z každé výplaty vyplattě sami sobě, tím se odměníte za celoměsíční práci. Můžete si koupit cokoliv vás napadne a udělá vám radost, je to opravdu čistě jen pro vás. 70% je režie, která pokrývá vaše základní životní potřeby, jako je jídlo, oblečení, bydlení (nájem, splátka hypotéky, elektřina, plyn, voda, pojištění atd.) aj., a 20% si vždy odložte jako rezervu, na kterou nikdy nesaháte. Vaše největší manévrovací pole je pak v oblasti 70%, tady se snažte nastavit všechny vaše výdaje tak, abyste utráceli tzv. s rozumem (optimalně a efektivně). Na co nemáte, to si prostě nekupujte. Pamatujte vždy na tuto základní poučku: “Kdo neumí šetřit, nebude umět ani splácet.” Oblast 10% a 20% jsou pevně dány. Oblast 10% vám dává pocit potěšení a radosti, které ke svému šťastnému a spokojenému životu nutně potřebujete. 20% vám dává pocit bezpečí, kdyby nastaly nějaké hodně špatné a nenadálé časy (např. ztráta zaměstnání, vážná nemoc apod.)

Pravidlo č. 2 – Vytvářejte si pasivní příjem

Jedná se o příjem, který vám plyne bez ohledu na to, zda jste fyzicky přítomni, např. příjem z pronájmu (nemovitosti – domu, bytu, půdy, movitých věcí), příjmy z autorských honorářů, příjmy z internetového obchodování, příjmy z investic (podíly ve firmách, akcie apod.) aj. Hledejte takové zdroje pasivního příjmu, které vám budou přinášet peníze pravidelně na měsíční bázi. Jen tak se stanete finančně nezávislými a peníze pak nebudou pouze nástrojem k uspokojování vašich potřeb, ale k vytváření vašeho bohatství, které vám umožní osvobodit se a postoupit o úroveň výše. K tomuto vám pomůže vaše natvořená rezerva (20% z měsíčního příjmu).

3. TAJEMSTVÍ – Peníze jsou vyjádřením smysluplnosti, toho co děláte

Pokud vykonáváte nějakou práci, poskytujete nějakou službu či prodáváte nějaký produkt, a nejste spokojen s odměnou, kterou za to dostáváte, pak je na zvážení, zda tato vaše činnost pokrývá potřeby lidí kolem vás a přináší jim nějakou přidanou hodnotu. Pokud zjistíte, že ne, pak je potřeba svou činnost modifikovat nebo se vydat zcela novým směrem. Co nejhoršího můžete udělat, je zůstat stát a čekat, že se to samo změní.