+420 731 701 954 marcela.hrubosova@seznam.cz

17 zlatých pravidel bezpečného investování a správy majetku, které sestavil ekonom a přední český podnikatel Pavel Ryba.

 1. Vaše práce představuje váš největší zdroj bohatství
 2. Nepředpokládejte, že můžete dalším více rizikovým investováním získat zpět dřívější velké ztráty
 3. Rozpoznejte rozdíl mezi investicemi a spekulováním (investor má plán, spekulant má pouze naději)
 4. Nikdo nemůže předpovídat budoucnost
 5. Nikdo nemůže přesně časovat trh
 6. Žádný obchodní systém nefunguje stejně jako v minulosti
 7. Nepoužívejte pákový efekt (páka je, když si vypůjčíte peníze na své investice, abyste násobili své výnosy)
 8. Nenechte nikoho dělat za vás rozhodnutí
 9. Nikdy nedělejte něco, čemu nerozumíte
 10. Nespoléhejte se pouze na jednu investici, instituci nebo osobu
 11. Vytvořte si neprůstřelné portfolio pro svoji ochranu
 12. Spekulujte pouze s penězi, o které můžete přijít
 13. Mějte nějaká aktiva mimo zemi, ve které žijete
 14. Dejte si pozor na schémata vyhýbající se daním
 15. Užijte si část svého rozpočtu pro Vaše potěšení (dle pravidla 1-7-2 Marcely Hrubošové = 1 neboli 10% z příjmu je odměna sobě pro radost a potěšení)
 16. Kdykoli jste na pochybách, rozhodněte se pro bezpečí
 17. Nespoléhejte se při svých investicích pouze na stát

zdroj: přednáška Pavla Ryby – Vyšehradské fórum 2021